Grains Heatmap

ZLU7
Soybean Oil
+1.94%
ZRU7
Rough Rice
+0.78%
ZWU7
Wheat
+0.25%
ZSU7
Soybeans
+0.13%
ZOU7
Oats
-0.10%
ZMU7
Soybean Meal
-0.68%
ZCU7
Corn
-1.16%

-1.16% 
                             
 +1.94%